Welkom bij BOWI

Stichting BOWI heeft als doel het optimaliseren van het leven van meervoudig gehandicapten.

BOWI wil middels projecten van klein tot groot duidelijk maken wat er zoal voor deze groep nodig is. Dit kunnen projecten zijn van verschillende aard, bijvoorbeeld aangepast speelmateriaal, speciale therapieën, vervoersvoorzieningen etc. Stichting BOWI doet dit enkel in groepsverband, zodat zoveel mogelijk meervoudig gehandicapten hier plezier van hebben. Stichting BOWI is net zo hulpbehoevend als meervoudig gehandicapten zelf. We zijn volledig afhankelijk van u, wordt daarom ook “vriend van BOWI”.

 

 

Afgelopen week hebben we weer een mooi project kunnen realiseren. Het project is dit keer voor de Tyltylschool Rotterdam, het "Ballenrad". Allen die dit mogelijk gemaakt hebben, dank namens de Stichting en de kinderen van de Tyltylschool.
Stichting BOWI wil iedereen een heel gezond en gelukkig 2017 wensen en dat we maar mooie projecten kunnen realiseren.
Nieuwsarchief

Trommels

...