Welkom bij BOWI

Stichting BOWI heeft als doel het optimaliseren van het leven van meervoudig gehandicapten.

BOWI wil middels projecten van klein tot groot duidelijk maken wat er zoal voor deze groep nodig is. Dit kunnen projecten zijn van verschillende aard, bijvoorbeeld aangepast speelmateriaal, speciale therapieën, vervoersvoorzieningen etc. Stichting BOWI doet dit enkel in groepsverband, zodat zoveel mogelijk meervoudig gehandicapten hier plezier van hebben. Stichting BOWI is net zo hulpbehoevend als meervoudig gehandicapten zelf. We zijn volledig afhankelijk van u, wordt daarom ook “vriend van BOWI”.

 

 

ODC de Carrousel uit Hoorn wil heel graag haar bibliotheek uitbreiden. Dit met als doel de kinderen weer wat nieuws voor te lezen. Zij hebben hiervoor een bedrag nodig van 150 euro.

Ter gelegenheid van de plechtigheid van Manon is er een donatie beschikbaar gekomen van totaal 782 euro. Dit bedrag zal besteed worden aan kinderen die in de belevingsgerichtheid gelijkwaardig aan Manon zijn. Er zal vanaf januari 2017 zes keer op de tyltylschool Rotterdam en drie keer op de Torteltuin een muziekbeleving plaatsvinden. Wij willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt alvast hartelijk bedanken voor uw gift.

Nieuwsarchief

Trommels

...